Kariéra

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze se dlouhodobě soustředí na oblast tzv. life sciences počínaje bezpečností potravin a jejich produkcí a konče životním prostředím a udržitelným rozvojem venkova s cílem využít potenciál přírody pro zkvalitnění lidského života. Vědecko-výzkumné aktivity přitom pokrývají celý produkční řetězec včetně technických a ekonomických souvislostí.

Nabídka volných pracovních míst

Powered by LMC